Reception søger nye layoutere

HVAD
I arbejdet med at udgive det litterære tidsskrift Reception, har vi brug for nye layoutere til udgivelsen fra 2019 og frem.

HVEM
Du skal kunne grafisk design og arbejde i InDesign, men derudover er din studieretning underordnet. Det er en mulighed, at en af vores tidligere layoutere kan stå bi med lidt supervision første gang, men det er derudover et ret selvstændigt arbejde, der typisk udføres af to-tre layoutere i samarbejde med redaktionen.

HVORNÅR
Tidsskriftet udkommer en gang årligt, typisk i september og layoutarbejdet er derfor koncentreret omkring de to forudgående måneder. Det første arbejde foreligger i juni og juli 2019, men vi vil være i kontakt forinden og gøre nogle forberedelser.

HVOR
Du kan finde os på facebook under Reception – tidsskrift for nordisk litteratur, på instagram som @tidskriftetreception eller på vores hjemmeside tidsskriftetreception.dk, hvor du også kan finde tidligere udgaver af Reception.

Vi glæder os til at høre fra dig og kan kontaktes på redaktion@tidsskriftetreception.dk.

Deadline 1. april.

Artikelindkaldelse: PRISER

Hvad er god litteratur, og hvordan præmieres den? Oven på en bogsæson, hvor Nobels litteraturpris aldrig blev uddelt, går næste udgave af Reception pris-amok. Vi afdækker hele spektret af litteraturpriser – fra Bukdahls Bet til Nordisk Råds Litteraturpris – og undersøger prisernes betydning, først og fremmest for forfatterne og forfatterskabernes omdømme. Litteraturpriser involverer imidlertid også andre, hvis ikke samtlige, af de øvrige litterære aktører: forlag, grafikere, boghandlere, dagblade, biblioteker, læsere. Hvem påvirker hvem, når prisvinderne skal udpeges, og hvorfor hungrer mennesket i det hele taget efter anerkendelse?

Som altid modtager vi gerne dit bidrag. Send os din tekst eller en beskrivelse af din idé, om det så er en akademisk artikel, et digt, en novelle, et foto eller noget andet. Det væsentligste krav er, at det har med emnet priser at gøre.

78. udgave af Reception – tidsskrift for nordisk litteratur udkommer i efteråret 2019. Forslag og udkast til bidrag skal sendes til mail redaktion@tidsskriftetreception.dk senest 1. marts 2019.

 

Reception søger en ny redaktør

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Reception udkommer én gang årligt, og hvert nummer tilstræber at belyse et bredere felt af nordisk litteratur ud fra et bestemt tema gennem faglige artikler, skønlitterære bidrag, interviews, anmeldelser, m.m.

Vi har netop påbegyndt arbejdet med Reception #78, der har temaet PRISER og forventes at udkomme september 2019. Vi er pt. syv på redaktionen, og vi søger en ekstra redaktør, der vil kunne indgå i redaktionen umiddelbart fra primo januar. Der vil derfor være mulighed for at være med (næsten) fra starten af processen.

Reception opererer vi med flad struktur, hvorfor du som redaktør får medansvar for alle faser af den redaktionelle proces – lige fra idéudvikling og kontakt til mulige bidragsydere til artikelredigering og korrekturlæsning. Du får med andre ord rig mulighed for at præge det endelige tidsskrift ud fra egne evner og interesser. Derudover er alle redaktører fordelt på en række forskellige ansvarsposter, som du derfor også skal have mod på at varetage.

Vi søger en redaktør, der

  • har interesse for samt et godt kendskab til nordisk litteratur
  • har gode kompetencer indenfor sproglig formidling og grammatik
  • er klar på at deltage engageret og ansvarsbevidst i redaktionsprocessen.

Vi holder redaktionsmøde ca. hver 2. uge.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning samt CV til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest mandag den 26. november 2018 kl. 14.00. Vi afholder samtaler i uge 49.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Læs Reception #77

Den 5. oktober udkom den 77. udgave af Reception – tidsskrift for nordisk litteratur med temaet SYGDOM.

Læs Reception #77

Besidder skønlitteraturen helende potentialer? Findes der en tuberkulosens poetik? Og er litteraturen sygere nu, end den var i 1800-tallet? Disse og mange andre spørgsmål tages under behandling i nummer 77, der undersøger forbindelser mellem sygdom og litteratur og byder på artikler af Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen, Peter Simonsen, Anders Petersen og Marianne Stidsen, Trisse Gejl, Mikkel Krause Frantzen, Lasse Raaby Gammelgaard og Clara Karen Stenkjær samt skønlitterære bidrag af de norske forfattere Cathrine Knudsen, Ragnhild Eskeland og Sigmund Doksum.

Nummeret udgives med støtte fra Letterstedtska föreningen og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

God læselyst!

Udgivelsesfejring for Reception #77

Det næste nummer af Reception bliver helt sygt.

Fredag d. 5. oktober kl. 16.30 indbyder vi til en aften i patologiens tegn, når vi – traditionen tro – skal fejre udgivelsen af det nyeste nummer af Reception. Reception #77 omhandler foreningen mellem sygdom og litteratur, hvor der bl.a. dykkes ned i narrativ medicin, sindssyg litteratur og tuberkulosens poetik.

Under arrangementet byder vi på et lækkert glas, hvorefter der vil være oplæsninger fra:

💉 Johanne Bille
💊 Harald Voetmann

Efter endt sygdomsforløb vil der være mulighed for at hjembringe et spritnyt (og gratis!) eksemplar af Reception. Vi glæder os!

ADRESSE
Litteraturhuset
Nybrogade 28
1203 København K
Tidspunkt: 16.30-18.00

Artikelindkaldelse: SYGDOM

I næste nummer bliver Reception rigtig sygt. Reception #77 vil nemlig handle om sygdom i alle dets mange former.

Vi inviterer derfor forskere, undervisere, forfattere og studerende til at indsende alt fra essays til værklæsninger, skønlitterære bidrag, akademiske artikler mv. Det eneste krav er, at det handler om sygdom inden for nordisk litteratur.

Sygdom – i fysisk såvel som psykisk version – er i disse år et ’hot’ tema i litteraturen. På universiteterne undervises medicinstuderende nu som noget nyt i narrativ medicin, hvor de studerende – gennem skønlitteratur – opdrages til at blive mere empatiske læger med større forståelse for deres patienter. Når forfattere skildrer sygdom, giver det nemlig læseren en mulighed for identifikation, der kan være alt fra skrækindjagende til styrkende, og som i alle tilfælde kan afføde nye eksistentielle perspektiver. Og mens sygdom til hverdag gerne gemmes væk på skadestuer, hospicer, afvænningsklinikker etc., lægger forfatterne det hele på bordet for læseren – også de tabubelagte og ubehagelige følelser.

Hvor sygdom tidligere hos forfattere som fx Amalie Skram, H.C. Andersen og Henrik Ibsen gerne blev fremlagt som et samfundsmæssigt problem i tekster, der emmede af autoritetsopgør og blottede urimelige klasseskel i en diagnosticering af syg kultur, synes den samfundskritiske del i samtidslitteraturen at være trådt i baggrunden for de mere personlige og eksistentielle – og gerne autofiktive og udpenslende – beretninger og sygdomsforløb.

Forfattere som Maria Gerhardt og Caspar Eric har i deres bøger beskæftiget sig med, hvordan det er at leve (og for Gerhardts vedkommende at skulle dø) med så forskellige somatiske diagnoser som kræft og cerebral parese. En lang række nordiske forfattere, der tæller navne som Linda Boström Knausgård, Bjørn Rasmussen, Cecilie Lind og Sara Stridsberg, har desuden forsøgt at begribe, hvad det vil sige at have en psykisk sygdom. Og Thomas Bredsdorff har skrevet om sin kones alzheimers – en lidelse, der må siges at befinde sig midt imellem. Fælles for de nyere forfattere er et mere personligt udgangspunkt, og det betyder måske, at selv de værker, der handler om den syge krop, lige så meget handler om mental erfaring – om det, der ikke står noget om på Netdoktor.

Reception #77 udkommer i efteråret 2018. Forslag og udkast til bidrag sendes til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest 1. maj 2018.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Reception søger nye redaktører

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Vi er pt. seks i redaktionen, men vi vil enormt gerne være endnu flere!

Reception udkommer pt. én gang årligt, og i hvert nummer belyses et bredere felt af nordisk litteratur ud fra et bestemt tema gennem faglige artikler, skønlitterære bidrag, interviews, anmeldelser, m.m. Næste nummer, Reception #77, vil have temaet SYGDOM.

Som redaktør vil du få medansvar for alle faser af den redaktionelle proces: fra idéudvikling og kontakt til mulige bidragsydere til artikelredigering og korrekturlæsning. Du får derfor rig mulighed for at præge det endelige tidsskrift ud fra egne evner og interesser. Derudover er alle redaktører fordelt på en række forskellige administrative og kommunikationsrelaterede poster, som du derfor også skal have mod på at varetage.

Ellers forventer vi, at du

  • har interesse for nordisk litteratur
  • har godt styr på sproglig formidling og grammatik
  • deltager engageret og ansvarsbevidst i redaktionsprocessen.

Vi holder redaktionsmøde ca. hver tredje uge.

Hvis du er interesseret, så send os en motiveret ansøgning og dit CV til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest fredag den 24. november 2017. Vi forventer at holde samtaler ugen efter.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange hilsner
Andreas, Caroline, Emilie, Helene, Jonas og Nis