Artikelindkaldelse: KÆRLIGHED

Det kommende nummer #76 af Reception har temaet KÆRLIGHED. Vi inviterer dig derfor til at indsende bidrag, der omhandler kærlighed på kærlig og ukærlig vis.

Det kan være akademiske fremstillinger, skønlitterære bidrag, værklæsninger, essays eller noget helt femte. Det eneste krav er, at det i en eller anden grad berører kærligheden og tager afsæt i nordisk litteratur.

Tilgangene til at forstå kærligheden er mange, og i næste nummer vil vi forsøge at belyse poesiens nok mest beskrevne, ubeskrivelige emne. Er det muligt, at kærlighed blot figurerer som et spekulativt magtredskab, eller er det snarere en tilstand, der giver individet rum til mobilitet og frihed? Indskrænker den fællesskabet, eller krydser den bånd på tværs af grænser?

Vi ønsker fortsat at øge kendskabet til litteratur fra andre nordiske lande. Derfor søger vi også skribenter til at anmelde nyudgivelser, fra Sverige, Norge, Island, Færøerne, Grønland og Finland.

Reception #76 udkommer til sommer 2017. Forslag og udkast til bidrag kan sendes på e-mail til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest den 1. marts 2017.

Vi håber at høre fra dig!

De kærligste hilsner, redaktionen

Reception søger nye redaktører

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Vi er fem i redaktionen, men vi vil så gerne være flere!

I hvert nummer belyser vi et bredere felt af nordisk litteratur gennem faglige artikler, interviews, anmeldelser og skønlitterære bidrag. Receptions tilblivelse finansieres af Søren Gyldendal Fonden og Nordisk Kaffebar.

Som redaktør vil du få medansvar for hele processen fra idéudvikling til udgivelse, og du får derfor rig mulighed for at præge arbejdet og det endelige tidsskrift ud fra egne evner og interesser. En stor del af arbejdet består i at redigere artikler i samarbejde med skribenterne og de øvrige redaktører. Ud over det redaktionelle arbejde fordeles en række administrative og kommunikationsrelaterede poster mellem os, og det forventes derfor, at du også har mod på at tage del i de arbejdsopgaver.

Vi forventer, at du:

  • har interesse for nordisk litteratur
  • har erfaring med sproglig formidling og grammatik
  • deltager engangeret og ansvarsbevidst i redaktionsprocessen.

Hvis du er interesseret, så send os en motiveret ansøgning og dit CV til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest torsdag den 5. januar 2017.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange hilsner
Cecilie, Jonas, Maja, Nis og Cecilie