Sving forbi periferi

Periferi er en online platform, hvor nordiske studenterdrevne litteraturtidsskrifter samles. Vi på Reception er umanerligt glade for at være en del af dette initiativ og være med til at styrke udvekslingen af litterære tanker her i Norden.

En håndfuld kandidatstuderende fra Litteraturhistorie på Aarhus Universitet står bag projektet og sørger for, at der løbende lægges artikler ud, som er udgivet i et af de respektive tidsskrifter, der er med i samarbejdet. Vi kan kun opfordre jer alle til at læse med!

Periferi

Artikelindkaldelse til temanummer om etik i nordisk litteratur og litteraturteori

År 2014 blev blæst i gang med nyheden om, at en ny generation af forfatterstemmer var født med en stemme helliget politiske problematikker og etiske dilemmaer! Men hvad forstås egentlig ved begrebet etik? Hvordan kommer etik til udtryk inden for litteraturen og ikke mindst dens udfoldelser inden for litteraturteorien?

Med udstikning af temaet ”etik” til næste nummer af Reception åbner vi for bidrag, der kan uddybe emnet i et format, der stikker dybere end korte kommentarer og dagsordensættende optrædener i DR2’s Deadline. Ligeledes synes temaet også oplagt for indlæg, der beskæftiger sig med en række af de litteraturteoretiske begrebsudviklinger, der har gjort sig gældende siden slutningen af 1990’erne, herunder dobbeltkontrakten, vidnesbyrd-litteraturen og den nok så berygtede autofiktion.

Forslag og udkast til bidrag sendes på e-mail til redaktion@tidsskriftetreception.dk snarest muligt – dog senest 1. september. Herefter vil den endelige deadline for bidrag være den 15. september.

Reception #73 udkommer under forårssolen 2015.

Vi er spændte på at høre fra dig!

Rettelse til #72

Uheldigvis mangler en halv kolonne i Sune Gregersens artikel TO HELL MED DEM ALLIHOP! Om flersprogethed og fremmedgørelse i Elmer Diktonius’ roman Janne Kubik bragt i seneste udgivelse med temaet KRIG. Det er muligt at læse det manglende afsnit her, eller læse artiklen i sin helhed i onlineudgaven her.

Vi beklager miseren og ønsker fortsat god læsning!