Artikelindkaldelse til temanummer om krig i litteraturen

”Mangen kraftig Mand” – læste han igen – ”vil lægge sine Bén her i den fremmede Jord; mangt et ømt Moderhjerte vil faa det Budskab, der er tungest af alle. Men det maa være vor Trøst, at Ulykken vil ramme vor Fjende haardere og at langt flere Taarer ville fremkaldes i hans Hjem end i vort. Gid Tilliden ikke maa blive gjort til Skamme, gid Modet maa blive lønnet, og gid mit næste Budskab maa lyde: Sejr. Jeg haaber det, vi haabe det alle; men Afgørelsen ligger i Guds Haand.” – Herman Bang: Tine (1889)

”Jeg længes mod krig. Jeg længes mod en verden, der giver mening. Jeg er, hvis intet andet, en soldat i den danske hær.” – Lars Husum: Jeg er en hær (2010)

Næste nummer af Reception handler om krig – krigens aftryk i den danske og nordiske litteratur. Derfor holder vi dørene åbne for alt, der lugter af fædrelandsfølelse, islandske fejder, tabte slag ved møller, rygende geværer, tapre soldater og modstandsbevægelse. Det kan være værklæsninger, interviews, akademiske fremstillinger, essays, features eller noget helt sjette – det eneste krav til indholdet er, at det handler om nordisk krigslitteratur.

 Reception #72 udkommer i begyndelsen af marts 2014.

Dit bidrag skal være redaktionen i hænde senest 1. november 2013. Bidrag samt øvrige henvendelser sendes til redaktion@tidsskriftetreception.dk.

Reception søger nye redaktører og ny layouter

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur redigeres af kandidatstuderende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Vi er fem medlemmer i redaktionen, men eftersom et par af os er i gang med at skrive speciale, og en enkelt af os er på vej til Berlin på studieophold, ønsker vi nu at blive flere.

I hvert nummer forsøger vi efter bedste evne at belyse et bredere felt af nordisk litteratur gennem artikler, interviews og kunstneriske og skønlitterære bidrag. Receptions tilblivelse finansieres gennem støtte fra fonde og fra INNS og udkommer (halv)årligt.

Som redaktør vil du få medansvar for hele processen fra idéudvikling til udgivelse af tidsskriftet. Du får dermed rig mulighed for at præge arbejdet og det endelige produkt ud fra egne evner og interesser. En stor del af arbejdet består i at redigere artikler i samarbejde med skribenterne og de øvrige redaktører. Det er derfor en klar fordel, hvis du har tidligere erfaring med sproglig formidling.

Vi søger også en ny layouter, som har den rette kreative hånd til at forvandle tekst og billeder til et færdigt og indbydende tidsskrift. Det er ikke et krav, at du brænder for litteratur eller er dansk- eller litteraturstuderende – så længe du har de fornødne egenskaber og har lyst til at være med. Så er du super sej til InDesign eller et lignende program, og synes du, det er sjovt at nørde med opsætning og kreative løsninger – så er det dig, vi søger!

Både arbejdet som redaktør og layouter er ulønnet.

Er du interesseret? – Så send en ansøgning til redaktion@tidsskriftetreception.dk inden den 15. september 2013.

Du er velkommen til at skitsere idéer og temaforslag i ansøgningen, skønt det vigtigste er, at du giver os et indtryk af, hvem du er, og hvorfor du gerne vil være med til at lave tidsskrift.

Venlig hilsen
Redaktionen

Reception #71

Torsdag den 27. juni 2013 udkom Reception nr. 71. Nummeret er uden tema.

Læs det i vores online-arkiv på Issuu her, eller tryk på følgende link for at hente nummeret i en pdf-udgave: Reception71_web.

Skærmbillede 2013-06-29 kl. 12.07.25

Indhold
– Leder
– Peter Stein Larsen: Danske poetiske traditioner i 10’erne
– Henrik Torjusen: Når man bliver indhentet af mørket. Om Stig Sæterbakkens Gjennom natten
– Naja Marie Aidt: “Gennem landskaber”
– Lyra Ekström Lindbäck: “Receptionen”
– Mette Hemmingsen: At overgive sig til det ufattelige. En analyse af gudsbilledet i tre forfatterprædikener
– Markus Floris Christensen: Kierkegaards plastiske stil – eller at filosofere med håndmixeren
– Pia Søltoft: Kierkegaard og følelsernes telegrafiske efterretning
– Erlend O. Nødtvedt: “Draumkvedet (natt til 6. januar, 2013)”
– Aasne Linnestå: “Simone Weil”
– Henrik Skov Nielsen: Fiktionalitetens retorik
– Lykke Maltoft Wange: Da Dorthe droppede hypotakse. Interview med forfatter Dorthe Nors
– Dorthe Nors: Uddrag af Minna mangler et øvelokale
– Sigurbjörg Þrastardóttir: To digte – “Sérsveitin: aðgerð 0402” / “Specialstyrken:operation 0402” og “Yfirgefa” / “Forlade” (oversat af Christina Yhman Kaarsberg)
– Marjun Syderbø Kjelnæs: “Vakt” / “Vagt” (oversat af Jenny Johannessen)
– Eva Hættner Aurelius: Litteraturen som händelse och handling. Litteraturens performativitet i Sverige 1800-2008
– Christina Yhman Kaarsberg: PH.D.-SPOT
> Skjulte modfortællinger og hemmelige noter. Interview med ph.d.-stipendiat Mads Bunch
> “Det brænder ret meget på hos d’damer”. Interview med ph.d.-stipendiat Susanne Kemp
– Mette Mechlenborg: Kroppen mellem grænser og kanter. En stedsfænomenologisk læsning af Helle Helles Hus og Hjem
– Jessie Kleemann: To digte – “Kangerlussuaq: orbs 2013” og “Junidansen”
– Siri Nordborg Møller: Raffineret finsk samfundskritik. Om Juha Seppäläs Mr. Smith
– Erik Skyum- Nielsen: Det man ikke taler om, risikerer at forsvinde for én. Om Lars Aamund Vaages Syngja
Næste nummer: Nr. 72 – tema: Krig i litteraturen

God læsning!

Udgivelsesfejring for Reception #71

Torsdag den 27. juni kl. 17 udkommer det 71. nummer af Reception – tidsskrift for nordisk litteratur. Det fejrer vi traditionen tro med en slippefest af rang, denne gang på Musiksmag i Jægersborggade.

Kom og vær med til at fejre den nordiske litteratur, nummerets skribenter, poeter og illustratorer, ordene og sommeren – og ikke mindst: få et eksemplar af tidsskriftet med hjem. Der vil være velkomstsjusser til de første, og vores hus-dj, Ramses, vil sørge for dagens sommersoundtrack. En oplæsning eller to vil blive føjet til programmet, når vi nærmer os, så bliv hængende lidt endnu – eller følg med på facebook her.

TID: torsdag den 27. juni kl. 17
STED: Musiksmag, Jægersborggade 43, 2200 Kbh. N
PROGRAM: opdateres snarligst

*
Reception nr. 71 er uden tema og indeholder artikler af bl.a. Henrik Skov Nielsen, Henrik Torjusen, Mette Hemmingsen og Erik Skyum-Nielsen, interviews og anmeldelser plus nyskrevne nordiske tekster af bl.a. Naja Marie Aidt, Erlend O. Nødtvedt og Lyra Ekström Lindbäck og illustrationer af Rakel Dehn Stammer, Caterina Sofie Pantani Nielsen og Hjørdis Maria Longva.

Vi glæder os til at dele det hele med jer!

Hilsen
REDAKTIONEN

Markus Floris Christensen, Lykke Maltoft Wange, Helga Falkum Enerhaug, Lea Stigfeldt, Jesper Schmidt Lorenzen og Christina Yhman Kaarsberg

Velkommen til to nye redaktører

Et afleveret speciale, en bog, en baby og et ph.d-projekt. Receptionsredaktører må af forskellige årsager før eller siden sige stop, og vi er derfor glade for, at vi nu kan byde to nye redaktører velkommen i redaktionen: Helga Falkum Enerhaug og Lykke Maltoft Wange.

Helga er bachelor i Nordisk sprog og litteratur fra Universitetet i Bergen og nu kandidatstuderende på Dansk. Lykke er danskstuderende på sjette semester og netop hjemvendt fra et semester på Sorbonne i Paris. Begge er de glade for litteratur og ikke mindst for den ædle kunst at formidle deres viden om den til andre. I dette tilfælde jer. Velkommen til!

Samtidig siger vi farvel til Anders Johannsen, Amalie Laulund Trudsø, Jesper Schmidt Lorenzen og Hjørdis Maria Longva, som også har været vores fremragende layouter på de seneste to numre. Tak for nu til jer.