Udgivelsesfejring af Reception #73

Fredag d. 10. april kl. 17 udkommer det 73. nummer af Reception – tidsskrift for nordisk litteratur. Det fejrer vi traditionen tro med slipfest i Nordisk Kaffebar på KUA. Kom og vær med til at fejre det nye nummers skribenter, poeter, illustratorer – og forårets komme i det hele taget.

Der vil være velkomstdrinks til de først ankomne, billige øl i baren og mulighed for at få dit helt eget eksemplar af tidsskriftet Reception #73 med hjem ganske gratis. Derudover vil Majse Aymo-Boot og Josefine Graakjær Nielsen læse op i løbet af arrangementet.

TID: Fredag d. 10. april kl. 17.00
STED: Nordisk Kaffebar
OPLÆSERE: Majse Aymo-Boot og Josefine Graakjær Nielsen

Følg med i eventet på Facebook. 

Skærmbillede 2015-03-24 kl. 16.39.53

Reception #73 handler om ETIK. Glæd dig til artikler, læsninger og nyskrevne tekster fra bl.a. Kamilla Löfström, James Phelan, Athena Farrokhzad, Anniken Greve, Majse Aymo-Boot, Mads Bunch og Louise Salling.

Vi glæder os til at se jer!

Artikelindkaldelse til temanummer om etik i nordisk litteratur og litteraturteori

År 2014 blev blæst i gang med nyheden om, at en ny generation af forfatterstemmer var født med en stemme helliget politiske problematikker og etiske dilemmaer! Men hvad forstås egentlig ved begrebet etik? Hvordan kommer etik til udtryk inden for litteraturen og ikke mindst dens udfoldelser inden for litteraturteorien?

Med udstikning af temaet ”etik” til næste nummer af Reception åbner vi for bidrag, der kan uddybe emnet i et format, der stikker dybere end korte kommentarer og dagsordensættende optrædener i DR2’s Deadline. Ligeledes synes temaet også oplagt for indlæg, der beskæftiger sig med en række af de litteraturteoretiske begrebsudviklinger, der har gjort sig gældende siden slutningen af 1990’erne, herunder dobbeltkontrakten, vidnesbyrd-litteraturen og den nok så berygtede autofiktion.

Forslag og udkast til bidrag sendes på e-mail til redaktion@tidsskriftetreception.dk snarest muligt – dog senest 1. september. Herefter vil den endelige deadline for bidrag være den 15. september.

Reception #73 udkommer under forårssolen 2015.

Vi er spændte på at høre fra dig!

Artikelindkaldelse til temanummer om krig i litteraturen

”Mangen kraftig Mand” – læste han igen – ”vil lægge sine Bén her i den fremmede Jord; mangt et ømt Moderhjerte vil faa det Budskab, der er tungest af alle. Men det maa være vor Trøst, at Ulykken vil ramme vor Fjende haardere og at langt flere Taarer ville fremkaldes i hans Hjem end i vort. Gid Tilliden ikke maa blive gjort til Skamme, gid Modet maa blive lønnet, og gid mit næste Budskab maa lyde: Sejr. Jeg haaber det, vi haabe det alle; men Afgørelsen ligger i Guds Haand.” – Herman Bang: Tine (1889)

”Jeg længes mod krig. Jeg længes mod en verden, der giver mening. Jeg er, hvis intet andet, en soldat i den danske hær.” – Lars Husum: Jeg er en hær (2010)

Næste nummer af Reception handler om krig – krigens aftryk i den danske og nordiske litteratur. Derfor holder vi dørene åbne for alt, der lugter af fædrelandsfølelse, islandske fejder, tabte slag ved møller, rygende geværer, tapre soldater og modstandsbevægelse. Det kan være værklæsninger, interviews, akademiske fremstillinger, essays, features eller noget helt sjette – det eneste krav til indholdet er, at det handler om nordisk krigslitteratur.

 Reception #72 udkommer i begyndelsen af marts 2014.

Dit bidrag skal være redaktionen i hænde senest 1. november 2013. Bidrag samt øvrige henvendelser sendes til redaktion@tidsskriftetreception.dk.

Udgivelsesfejring for Reception #71

Torsdag den 27. juni kl. 17 udkommer det 71. nummer af Reception – tidsskrift for nordisk litteratur. Det fejrer vi traditionen tro med en slippefest af rang, denne gang på Musiksmag i Jægersborggade.

Kom og vær med til at fejre den nordiske litteratur, nummerets skribenter, poeter og illustratorer, ordene og sommeren – og ikke mindst: få et eksemplar af tidsskriftet med hjem. Der vil være velkomstsjusser til de første, og vores hus-dj, Ramses, vil sørge for dagens sommersoundtrack. En oplæsning eller to vil blive føjet til programmet, når vi nærmer os, så bliv hængende lidt endnu – eller følg med på facebook her.

TID: torsdag den 27. juni kl. 17
STED: Musiksmag, Jægersborggade 43, 2200 Kbh. N
PROGRAM: opdateres snarligst

*
Reception nr. 71 er uden tema og indeholder artikler af bl.a. Henrik Skov Nielsen, Henrik Torjusen, Mette Hemmingsen og Erik Skyum-Nielsen, interviews og anmeldelser plus nyskrevne nordiske tekster af bl.a. Naja Marie Aidt, Erlend O. Nødtvedt og Lyra Ekström Lindbäck og illustrationer af Rakel Dehn Stammer, Caterina Sofie Pantani Nielsen og Hjørdis Maria Longva.

Vi glæder os til at dele det hele med jer!

Hilsen
REDAKTIONEN

Markus Floris Christensen, Lykke Maltoft Wange, Helga Falkum Enerhaug, Lea Stigfeldt, Jesper Schmidt Lorenzen og Christina Yhman Kaarsberg

Udgivelsesfejring for Reception #70: Øer

Den 1. november udkommer Reception – tidsskrift for nordisk litteratur #70, og det skal fejres! Festlighederne finder sted i Nordisk Kaffebar på Nye KUA, bygning 22, lokale 22.0.61, TORSDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 17.00

Her vil redaktørerne holde tale og servere sherry for folket, mens DJ Rasmus vender plader. Der vil være billige øl i baren og chance for at få et glitrende nyt tidsskrift med hjem i frakkelommen ganske gratis.

Oplæsning ved Nanna Damsgaard-Larsen og Tine Høeg.

Opdateret information om arrangementet findes på Facebook.

Alle er velkomne, så kom og fejr med os! Det bli’r ødselt og øllet.

#70 er et temanummer om ØER – øerne i den danske og nordiske litteratur i dag og gennem tiden. Glæd dig til artikler, essays og nyskrevne tekster fra bl.a. Johs. Nørregaard Frandsen (SDU), Erik Skyum-Nielsen, Lars Frost og Chresten Forsom, alt sammen smukt illustreret af bl.a. Karen Segall, Rakel Dehn Stammer og Mille Højerslev Nielsen.

Reception søger bidragsydere til #70

Så er vi gået i gang med jagten på skriftlige bidrag til den nyeste udgave af Reception. Temaet denne gang, mine damer og herrer, er: Øer!

Danske forfattere har 443 navngivne danske øer at placere enten sig selv, sine karakterer eller begge dele på. Hvad enten Grundtvig klynker over den uopnåelige Constance Leth, mens han alt udi tredje sommer vandrer sorgfuld på ø i “Strandbakken ved Egeløkke”, Martin A. Hansen tegner en ø, på hvilken han sætter en forvirret præst med et uheldigt navn, I Løgneren, eller Oehlenschläger begrunder Danmarks skønhed med blåt vand, grønne træer og øboere i nationalhymnen, fremtræder øerne som en skueplads for isolation, utopiske kuldsejlinger og længselsfuld selvransagelse. Og stadig den dag i dag vælger skønne mø’r og raske svende øerne til og fra for at finde ro eller inspiration eller ornitologiske betragtninger, der kan anvendes i litterære tekster.

Reception #70 handler om øer – hvordan deres isolation har været benyttet og stadig benyttes som litterært virkemiddel, og hvilken rolle de spiller i danske og nordiske forfatteres selvforståelse. Både dem, der føler sig som danske Robinson Crusoer og dem, der ser deres egen ø som udgangspunkt for verdenserobringer.

Intet menneske er en ø, så tøv ikke med at sende en præsentation af din artikelidé til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest d. 20. marts 2012.

#70 udkommer primo oktober 2012

Udgivelsesfejring for #69: Hankøn

Illustration: Hanne Dale

Så er Reception #69 ankommet fra trykkeriet, og derfor vil redaktionen gerne benytte lejligheden til at fejre sig selv, sine læsere, alle jer, der har bidraget – og selvfølgelig alle hankønsvæsner i såvel litteraturen som i den virkelige verden.

Temaet for #69 er nemlig  ‘Hankøn’, og blikket er derfor rettet mod mændene i den nordiske litteratur. Glæd jer til nyskrevet skønlitteratur fra Harald Voetmann, Christian Dorph og Mads Mygind, interviews med Lars Frost og Mette Moestrup, bogomtaler og artikler om Valerie Solanas, Erlend Loe, Strindberg, Mumifar, Karl Ove Knausgård med mange flere.

Vi glæder os til at se jer! Alle er velkomne.

PROGRAM
* Redaktørerne byder velkommen.
* Festtale om tidsskriftet Reception og dets historie v. Erik Skyum-Nielsen, lektor på Dansk og litteraturkritiker på Dagbladet Information.
* Multimedieshow v. Nikolaj Zeuthen, forfatter og forhenværende redaktør på Reception.
* Portvin, bobler og kagemand.

TID & STED
Tirsdag den 29. november 2011 kl. 16.30 i Nordisk Kaffebar, Nye KUA lokale 22.0.61.

FIND VEJ
http://hum.ku.dk/kontakt/findvej/

Kærlig hilsen redaktionen

– Amalie Laulund Trudsø, Christina Yhman Kaarsberg, Camilla Buch, Jesper Schmidt Lorenzen, Anders Johannsen, Hjørdis Maria Longva og Rasmus Riiskjær –