Artikelindkaldelse til temanummer om etik i nordisk litteratur og litteraturteori

År 2014 blev blæst i gang med nyheden om, at en ny generation af forfatterstemmer var født med en stemme helliget politiske problematikker og etiske dilemmaer! Men hvad forstås egentlig ved begrebet etik? Hvordan kommer etik til udtryk inden for litteraturen og ikke mindst dens udfoldelser inden for litteraturteorien?

Med udstikning af temaet ”etik” til næste nummer af Reception åbner vi for bidrag, der kan uddybe emnet i et format, der stikker dybere end korte kommentarer og dagsordensættende optrædener i DR2’s Deadline. Ligeledes synes temaet også oplagt for indlæg, der beskæftiger sig med en række af de litteraturteoretiske begrebsudviklinger, der har gjort sig gældende siden slutningen af 1990’erne, herunder dobbeltkontrakten, vidnesbyrd-litteraturen og den nok så berygtede autofiktion.

Forslag og udkast til bidrag sendes på e-mail til redaktion@tidsskriftetreception.dk snarest muligt – dog senest 1. september. Herefter vil den endelige deadline for bidrag være den 15. september.

Reception #73 udkommer under forårssolen 2015.

Vi er spændte på at høre fra dig!

Reklamer

Nogle kommer, nogle går

Tidsskriftet Reception byder hele 3 nye redaktører velkommen om bord: Sofie Buhl Pedersen, Frederikke Rose Ingvordsen Lindahl og Cecilie Nielsen. Alle er de glade for litteratur og glæder sig meget til at være med til at føre tidsskriftet Reception videre.

Desværre må vi også nu sige farvel til redaktørerne Lea Stigfeldt og Christina Yhman Kaarsberg. De har begge de seneste år lagt et meget imponerende stykke arbejde i tidsskriftet Reception men har nu begge afleveret deres speciale, hvorfor de har været nødsaget til at flyve fra reden. De har dog lovet at rumstere lidt i baggrunden og sørge for, at Reception stadig vil bestå!

Reception i Skønlitteratur på P1

Det buldrer og brager også på Skønlitteratur på P1 med værterne Klaus Rothstein og Nanna Mogensen!

I et program om Soldaterliv fra d. 25. juni er Mikkel Brixvold og Dy Plambeck inviteret i studiet for at tale om deres seneste udgivelser Så efterlades alt flæskende og Mikael, som begge inviterer læseren ind i krigens rum. Mod slutningen af udsendelsen (53 min.) bliver tidsskriftet Receptions seneste udgivelse med temaet KRIG nævnt og anbefalet.

Lyt selv med her!

Reception #72

Så er Reception #72 på gaden. Læs det her: Reception nr. 72 – pdf

Reception nr. 72

Det er kun de døde, der har set enden på krigen, sagde Platon. Noget kunne tyde på, at han havde ret. Siden antikken og frem til i dag – hvor eksempelvis antallet af døde civile under borgerkrigen i Syrien anslås at have rundet 60.000 – har krigen været et tilbagevendende moment i verdenshistorien, et genkommende sceneri af rædsel og ødelæggelse. Krigen er Verdensnatten – civilisationernes golde bagsider i blodig strid. Ikke desto mindre har krigen, som motiv og erfaringsbaggrund, gennem tiden udgjort et betydeligt grundlag for kunstnerisk produktivitet.

Man kunne til eksempel og en kende provokerende spørge, om Heretica nogensinde var opstået uden værdisammenbruddet efter anden verdenskrig? Eller som Kasper Green Krejberg skriver på side 10 i dette nummers indledende artikel om krigen som tema i den danske litteratur fra Pontoppidan til (Claus Beck)-Nielsen:

“Kunne man ikke sige det samme om Pontoppidans forfatterskab? Er hans værk ikke i lige så høj grad som Bangs præget af ”Saarfeberen fra Dybbøl”? […] Kunne vi forestille os Ingemann og Grundtvig uden Napoleonskrigenes store tab? Bønnelycke og Paludan uden Første Verdenskrig, den gamle verdens kollaps og en ny, kaotisk virkelighed? Tove Ditlevsen, Peter Seeberg og Tage Skou-Hansen uden Anden Verdenskrig? Og for så vidt Thorkild Hansen uden den Kolde Krigs klaustrofobiske våbenkapløb?”

Med dette nummer af Reception, der falder i 100-året for første verdenskrig og 150-året for Slaget ved Dybbøl i 1864, vil vi derfor gerne kaste lys over det dystre tema med en række indslag, der angriber feltet fra forskellige positioner. På side 32 undersøger Bjarne Søndergaard Bendtsen De nordslesvigske soldater i første verdenskrig som motiv i dansk litteratur, mens Martin Hall på side 48 går til sagen fra et mere personligt perspektiv i et erindringsessay om at være barn og teenager i 1970’erne og 80’erne og forelske sig betingelsesløst i glamrock og 7”-singler, mens frygten for en forestående atomkrig breder sig over hele den vestlige verden.

Krig kan imidlertid også udlægges som andet end mellemmenneskelige massakrer og civilisationssammenstød. I en læsning af svenske Eva Ribichs digtsamling Det är vatten så långt jag kan se och längre fra 2010 giver Sindre Andersen på side 20 således sit bud på, hvordan krigen kan aflejre sig som en særlig fornemmelse i det lyriske sprog.

På Reception – tidsskrift for nordisk litteratur ønsker vi fortsat at bidrage til en større litterær udveksling på tværs af de nordiske landegrænser. Derfor finder du på side 104 endnu engang en række anmeldelser af nye nordiske værker, som endnu ikke er blevet – og måske aldrig bliver – oversat til dansk, ligesom du på side 90 vil finde et uddrag af Stian Hole og Synne Leas digtbog for børn, Nattevakt, der i 2013 blev nomineret til den prestigefyldte norske pris Brageprisen i kategorien for børne- og ungdomslitteratur.

Sidst men ikke mindst bringer vi på side 28 og 76 helt nye skønlitterære tekster fra to markante stemmer i yngre dansk litteratur, som vi her på redaktionen holder særligt meget af, nemlig Theis Ørntoft og Christel Wiinblad.

Vi ønsker dig gode læseoplevelser med Reception nr. 72.

INDHOLD

– Bjarne Søndergaard Bendtsen: Skrivebords-blodfantasier eller skildringer af krigens og forholdenes ubønhørlige og forfærdelige virkelighed. De nordslesvigske soldater i første verdenskrig som motiv i dansk litteratur
– Christel Wiinblad: Under vinteren
– Hans Hertel: Første verdenskrig som kontrast og pikanteri
– Henrik Torjusen: Vi, som er født med gæld. Anmeldelse af Nina Lykkes “Oppløsningstendenser”
– Ingrid Margrete Thorvaldsen: Sterkest på sitt vareste. Anmeldelse af Tomas Espedals “Bergeners”
– Jan Grarup: Billeder fra bogen “Mærket for livet”
– Jesper Hambert: Smärtsam studie i kärlek. Anmeldelse af Lena Anderssons “Egenmäktigt förfarende – en roman om kärlek
– Kasper Gren Krejberg: “Se, det var noget at snakke om”. Krig som ledemotiv i dansk litteratur
– Lykke Maltoft Wange: “Litteraturen har det ikke ad helvede til”.Interview med folkene bag Ark Books
– Martin Hall: Gradbøjninger af et voldsmonopol. Et erindringsessay
– Morten Auklend: “Brave new wars”. Krigen som grep og motiv i dystopiske romaner
– Sindre Andersen: “No man can find the war”. Om Eva Ribichs mikroskopiske krig
– Siri Nordborg Møller: Menneskeheden under lup. Anmeldelse af Leena Krohns “Hotel Sapiens”
– Sune Gregersen: To hell med dem allihop! Om flersprogethed og fremmedgørelse i Elmer Diktonius roman “Janne Kubik
– Synne Lea & Stian Hole: Uddrag fra “Nattevakt”
– Theis Ørntoft: Uddrag fra “Digte 2014”

Artikelindkaldelse til temanummer om krig i litteraturen

”Mangen kraftig Mand” – læste han igen – ”vil lægge sine Bén her i den fremmede Jord; mangt et ømt Moderhjerte vil faa det Budskab, der er tungest af alle. Men det maa være vor Trøst, at Ulykken vil ramme vor Fjende haardere og at langt flere Taarer ville fremkaldes i hans Hjem end i vort. Gid Tilliden ikke maa blive gjort til Skamme, gid Modet maa blive lønnet, og gid mit næste Budskab maa lyde: Sejr. Jeg haaber det, vi haabe det alle; men Afgørelsen ligger i Guds Haand.” – Herman Bang: Tine (1889)

”Jeg længes mod krig. Jeg længes mod en verden, der giver mening. Jeg er, hvis intet andet, en soldat i den danske hær.” – Lars Husum: Jeg er en hær (2010)

Næste nummer af Reception handler om krig – krigens aftryk i den danske og nordiske litteratur. Derfor holder vi dørene åbne for alt, der lugter af fædrelandsfølelse, islandske fejder, tabte slag ved møller, rygende geværer, tapre soldater og modstandsbevægelse. Det kan være værklæsninger, interviews, akademiske fremstillinger, essays, features eller noget helt sjette – det eneste krav til indholdet er, at det handler om nordisk krigslitteratur.

 Reception #72 udkommer i begyndelsen af marts 2014.

Dit bidrag skal være redaktionen i hænde senest 1. november 2013. Bidrag samt øvrige henvendelser sendes til redaktion@tidsskriftetreception.dk.

Udgivelsesfejring for Reception #71

Torsdag den 27. juni kl. 17 udkommer det 71. nummer af Reception – tidsskrift for nordisk litteratur. Det fejrer vi traditionen tro med en slippefest af rang, denne gang på Musiksmag i Jægersborggade.

Kom og vær med til at fejre den nordiske litteratur, nummerets skribenter, poeter og illustratorer, ordene og sommeren – og ikke mindst: få et eksemplar af tidsskriftet med hjem. Der vil være velkomstsjusser til de første, og vores hus-dj, Ramses, vil sørge for dagens sommersoundtrack. En oplæsning eller to vil blive føjet til programmet, når vi nærmer os, så bliv hængende lidt endnu – eller følg med på facebook her.

TID: torsdag den 27. juni kl. 17
STED: Musiksmag, Jægersborggade 43, 2200 Kbh. N
PROGRAM: opdateres snarligst

*
Reception nr. 71 er uden tema og indeholder artikler af bl.a. Henrik Skov Nielsen, Henrik Torjusen, Mette Hemmingsen og Erik Skyum-Nielsen, interviews og anmeldelser plus nyskrevne nordiske tekster af bl.a. Naja Marie Aidt, Erlend O. Nødtvedt og Lyra Ekström Lindbäck og illustrationer af Rakel Dehn Stammer, Caterina Sofie Pantani Nielsen og Hjørdis Maria Longva.

Vi glæder os til at dele det hele med jer!

Hilsen
REDAKTIONEN

Markus Floris Christensen, Lykke Maltoft Wange, Helga Falkum Enerhaug, Lea Stigfeldt, Jesper Schmidt Lorenzen og Christina Yhman Kaarsberg

Velkommen til to nye redaktører

Et afleveret speciale, en bog, en baby og et ph.d-projekt. Receptionsredaktører må af forskellige årsager før eller siden sige stop, og vi er derfor glade for, at vi nu kan byde to nye redaktører velkommen i redaktionen: Helga Falkum Enerhaug og Lykke Maltoft Wange.

Helga er bachelor i Nordisk sprog og litteratur fra Universitetet i Bergen og nu kandidatstuderende på Dansk. Lykke er danskstuderende på sjette semester og netop hjemvendt fra et semester på Sorbonne i Paris. Begge er de glade for litteratur og ikke mindst for den ædle kunst at formidle deres viden om den til andre. I dette tilfælde jer. Velkommen til!

Samtidig siger vi farvel til Anders Johannsen, Amalie Laulund Trudsø, Jesper Schmidt Lorenzen og Hjørdis Maria Longva, som også har været vores fremragende layouter på de seneste to numre. Tak for nu til jer.