Reception søger nye layoutere

HVAD
I arbejdet med at udgive det litterære tidsskrift Reception, har vi brug for nye layoutere til udgivelsen fra 2019 og frem.

HVEM
Du skal kunne grafisk design og arbejde i InDesign, men derudover er din studieretning underordnet. Det er en mulighed, at en af vores tidligere layoutere kan stå bi med lidt supervision første gang, men det er derudover et ret selvstændigt arbejde, der typisk udføres af to-tre layoutere i samarbejde med redaktionen.

HVORNÅR
Tidsskriftet udkommer en gang årligt, typisk i september og layoutarbejdet er derfor koncentreret omkring de to forudgående måneder. Det første arbejde foreligger i juni og juli 2019, men vi vil være i kontakt forinden og gøre nogle forberedelser.

HVOR
Du kan finde os på facebook under Reception – tidsskrift for nordisk litteratur, på instagram som @tidskriftetreception eller på vores hjemmeside tidsskriftetreception.dk, hvor du også kan finde tidligere udgaver af Reception.

Vi glæder os til at høre fra dig og kan kontaktes på redaktion@tidsskriftetreception.dk.

Deadline 1. april.

Artikelindkaldelse: PRISER

Hvad er god litteratur, og hvordan præmieres den? Oven på en bogsæson, hvor Nobels litteraturpris aldrig blev uddelt, går næste udgave af Reception pris-amok. Vi afdækker hele spektret af litteraturpriser – fra Bukdahls Bet til Nordisk Råds Litteraturpris – og undersøger prisernes betydning, først og fremmest for forfatterne og forfatterskabernes omdømme. Litteraturpriser involverer imidlertid også andre, hvis ikke samtlige, af de øvrige litterære aktører: forlag, grafikere, boghandlere, dagblade, biblioteker, læsere. Hvem påvirker hvem, når prisvinderne skal udpeges, og hvorfor hungrer mennesket i det hele taget efter anerkendelse?

Som altid modtager vi gerne dit bidrag. Send os din tekst eller en beskrivelse af din idé, om det så er en akademisk artikel, et digt, en novelle, et foto eller noget andet. Det væsentligste krav er, at det har med emnet priser at gøre.

78. udgave af Reception – tidsskrift for nordisk litteratur udkommer i efteråret 2019. Forslag og udkast til bidrag skal sendes til mail redaktion@tidsskriftetreception.dk senest 1. marts 2019.

 

Reception søger en ny redaktør

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Reception udkommer én gang årligt, og hvert nummer tilstræber at belyse et bredere felt af nordisk litteratur ud fra et bestemt tema gennem faglige artikler, skønlitterære bidrag, interviews, anmeldelser, m.m.

Vi har netop påbegyndt arbejdet med Reception #78, der har temaet PRISER og forventes at udkomme september 2019. Vi er pt. syv på redaktionen, og vi søger en ekstra redaktør, der vil kunne indgå i redaktionen umiddelbart fra primo januar. Der vil derfor være mulighed for at være med (næsten) fra starten af processen.

Reception opererer vi med flad struktur, hvorfor du som redaktør får medansvar for alle faser af den redaktionelle proces – lige fra idéudvikling og kontakt til mulige bidragsydere til artikelredigering og korrekturlæsning. Du får med andre ord rig mulighed for at præge det endelige tidsskrift ud fra egne evner og interesser. Derudover er alle redaktører fordelt på en række forskellige ansvarsposter, som du derfor også skal have mod på at varetage.

Vi søger en redaktør, der

  • har interesse for samt et godt kendskab til nordisk litteratur
  • har gode kompetencer indenfor sproglig formidling og grammatik
  • er klar på at deltage engageret og ansvarsbevidst i redaktionsprocessen.

Vi holder redaktionsmøde ca. hver 2. uge.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning samt CV til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest mandag den 26. november 2018 kl. 14.00. Vi afholder samtaler i uge 49.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Reception søger nye redaktører

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Vi er pt. seks i redaktionen, men vi vil enormt gerne være endnu flere!

Reception udkommer pt. én gang årligt, og i hvert nummer belyses et bredere felt af nordisk litteratur ud fra et bestemt tema gennem faglige artikler, skønlitterære bidrag, interviews, anmeldelser, m.m. Næste nummer, Reception #77, vil have temaet SYGDOM.

Som redaktør vil du få medansvar for alle faser af den redaktionelle proces: fra idéudvikling og kontakt til mulige bidragsydere til artikelredigering og korrekturlæsning. Du får derfor rig mulighed for at præge det endelige tidsskrift ud fra egne evner og interesser. Derudover er alle redaktører fordelt på en række forskellige administrative og kommunikationsrelaterede poster, som du derfor også skal have mod på at varetage.

Ellers forventer vi, at du

  • har interesse for nordisk litteratur
  • har godt styr på sproglig formidling og grammatik
  • deltager engageret og ansvarsbevidst i redaktionsprocessen.

Vi holder redaktionsmøde ca. hver tredje uge.

Hvis du er interesseret, så send os en motiveret ansøgning og dit CV til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest fredag den 24. november 2017. Vi forventer at holde samtaler ugen efter.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange hilsner
Andreas, Caroline, Emilie, Helene, Jonas og Nis

Reception søger nye redaktører

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Vi er fem i redaktionen, men vi vil så gerne være flere!

I hvert nummer belyser vi et bredere felt af nordisk litteratur gennem faglige artikler, interviews, anmeldelser og skønlitterære bidrag. Receptions tilblivelse finansieres af Søren Gyldendal Fonden og Nordisk Kaffebar.

Som redaktør vil du få medansvar for hele processen fra idéudvikling til udgivelse, og du får derfor rig mulighed for at præge arbejdet og det endelige tidsskrift ud fra egne evner og interesser. En stor del af arbejdet består i at redigere artikler i samarbejde med skribenterne og de øvrige redaktører. Ud over det redaktionelle arbejde fordeles en række administrative og kommunikationsrelaterede poster mellem os, og det forventes derfor, at du også har mod på at tage del i de arbejdsopgaver.

Vi forventer, at du:

  • har interesse for nordisk litteratur
  • har erfaring med sproglig formidling og grammatik
  • deltager engangeret og ansvarsbevidst i redaktionsprocessen.

Hvis du er interesseret, så send os en motiveret ansøgning og dit CV til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest torsdag den 5. januar 2017.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange hilsner
Cecilie, Jonas, Maja, Nis og Cecilie