For skribenter

Kunne du tænke dig at bidrage til Reception? Fx med en artikel, en novelle, en fotoserie eller noget helt fjerde? Så vil vi hjertens gerne høre fra dig. Herunder følger vores guidelines for bidragydere.

Download vores guidelines som pdf.

TEMA
Hver udgivelse har et tema, som annonceres på vores digitale platforme og på sidste side i forrige nummer af tidsskriftet. Vi modtager helst bidrag, der relaterer sig til temaet. Desuden skal bidraget på den ene eller anden måde have noget med nordisk litteratur at gøre.

FORM
Essays, artikler, læsninger og interviews er velkomne. Formen er med andre ord fri; udnyt det gerne. Man er også velkommen til at indsende skønlitterære bidrag.

HVEM
Alle er velkomne til at indsende forslag, uanset institutionel tilknytning og rang.

HVORDAN
Vi lægger vægt på en god, konstruktiv og kritisk proces. Derfor tager vi med glæde imod udkast og dispositioner undervejs. Det giver os et godt udgangspunkt for den samlede redigering af tidsskriftet, og det giver skribenten et grundlag for en god arbejdsproces.

OMFANG
I udgangspunktet ikke mere end 12 normalsider à 2400 enheder. Hvis du har brug for mere plads, så spørg.

FORMALIA
Referencer, henvisninger, noter og så videre ordnes som beskrevet i The Chicago Manual of Style. Se link: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

MIKROBIOGRAFI
Sammen med teksten afleveres en mikrobiografi. Det vil sige 1-3 linjer, hvor du skitserer din baggrund, fødselsår og andet relevant. Oftest akademisk grad, stilling, eventuelt ansættelsessted og udgivelser.

ILLUSTRATIONER OG BILLEDMATERIALE
Sig endelig til, hvis du har forslag til illustrationer eller grafisk materiale, som kan ledsage bidraget på tryk. Billeder, tabeller og andet grafisk materiale skal vedhæftes for sig og i så høj opløsning som mulig. Vi foretrækker billedfilformater som .jpeg, .tif, .png.

Bidrag og/eller eventuelle spørgsmål kan sendes til redaktion@tidsskriftetreception.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.