Om Reception

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur belyser et bredere felt af nordisk litteratur gennem faglige artikler, interviews, kunstneriske og skønlitterære bidrag. Det er tidsskriftets ambition at bidrage til en bedre udveksling af god litteratur de nordiske lande imellem ved at sætte fokus på udgivelser ikke bare inden for Danmarks landegrænser, men fra hele Norden.

Tidsskriftet har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur er en nonprofit organisation, der udelukkende finansieres af støttebevillinger fra Søren Gyldendal Fonden og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab .

Tidsskriftet udkommer pt. én gang årligt.

REDAKTION
Andreas Gjerløv
Caroline Bruhn-Jensen

Emilie Victoria Stoffer Arnold
Helene Feddersen
Jonas Rosendahl
Nis Svoldgård

LAYOUT
Karina Lindholm Kvamm
Lise Broen Rosenberg Dahm
Mandana Azari
Marie Stoltze Rasmussen