Artikelindkaldelse: SYGDOM

I næste nummer bliver Reception rigtig sygt. Reception #77 vil nemlig handle om sygdom i alle dets mange former.

Vi inviterer derfor forskere, undervisere, forfattere og studerende til at indsende alt fra essays til værklæsninger, skønlitterære bidrag, akademiske artikler mv. Det eneste krav er, at det handler om sygdom inden for nordisk litteratur.

Sygdom – i fysisk såvel som psykisk version – er i disse år et ’hot’ tema i litteraturen. På universiteterne undervises medicinstuderende nu som noget nyt i narrativ medicin, hvor de studerende – gennem skønlitteratur – opdrages til at blive mere empatiske læger med større forståelse for deres patienter. Når forfattere skildrer sygdom, giver det nemlig læseren en mulighed for identifikation, der kan være alt fra skrækindjagende til styrkende, og som i alle tilfælde kan afføde nye eksistentielle perspektiver. Og mens sygdom til hverdag gerne gemmes væk på skadestuer, hospicer, afvænningsklinikker etc., lægger forfatterne det hele på bordet for læseren – også de tabubelagte og ubehagelige følelser.

Hvor sygdom tidligere hos forfattere som fx Amalie Skram, H.C. Andersen og Henrik Ibsen gerne blev fremlagt som et samfundsmæssigt problem i tekster, der emmede af autoritetsopgør og blottede urimelige klasseskel i en diagnosticering af syg kultur, synes den samfundskritiske del i samtidslitteraturen at være trådt i baggrunden for de mere personlige og eksistentielle – og gerne autofiktive og udpenslende – beretninger og sygdomsforløb.

Forfattere som Maria Gerhardt og Caspar Eric har i deres bøger beskæftiget sig med, hvordan det er at leve (og for Gerhardts vedkommende at skulle dø) med så forskellige somatiske diagnoser som kræft og cerebral parese. En lang række nordiske forfattere, der tæller navne som Linda Boström Knausgård, Bjørn Rasmussen, Cecilie Lind og Sara Stridsberg, har desuden forsøgt at begribe, hvad det vil sige at have en psykisk sygdom. Og Thomas Bredsdorff har skrevet om sin kones alzheimers – en lidelse, der må siges at befinde sig midt imellem. Fælles for de nyere forfattere er et mere personligt udgangspunkt, og det betyder måske, at selv de værker, der handler om den syge krop, lige så meget handler om mental erfaring – om det, der ikke står noget om på Netdoktor.

Reception #77 udkommer i efteråret 2018. Forslag og udkast til bidrag sendes til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest 1. maj 2018.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Reception søger nye redaktører

Reception – tidsskrift for nordisk litteratur har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Vi er pt. seks i redaktionen, men vi vil enormt gerne være endnu flere!

Reception udkommer pt. én gang årligt, og i hvert nummer belyses et bredere felt af nordisk litteratur ud fra et bestemt tema gennem faglige artikler, skønlitterære bidrag, interviews, anmeldelser, m.m. Næste nummer, Reception #77, vil have temaet SYGDOM.

Som redaktør vil du få medansvar for alle faser af den redaktionelle proces: fra idéudvikling og kontakt til mulige bidragsydere til artikelredigering og korrekturlæsning. Du får derfor rig mulighed for at præge det endelige tidsskrift ud fra egne evner og interesser. Derudover er alle redaktører fordelt på en række forskellige administrative og kommunikationsrelaterede poster, som du derfor også skal have mod på at varetage.

Ellers forventer vi, at du

  • har interesse for nordisk litteratur
  • har godt styr på sproglig formidling og grammatik
  • deltager engageret og ansvarsbevidst i redaktionsprocessen.

Vi holder redaktionsmøde ca. hver tredje uge.

Hvis du er interesseret, så send os en motiveret ansøgning og dit CV til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest fredag den 24. november 2017. Vi forventer at holde samtaler ugen efter.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange hilsner
Andreas, Caroline, Emilie, Helene, Jonas og Nis

Læs Reception #76

Den 22. september udkom Reception #76 med temaet kærlighed. Nummeret byder på skønlitterære bidrag af Madame Nielsen, Hanne Højgaard Viemose og Christina Hagen, et interview med Suzanne Brøgger samt bidrag af Hardy Bach, Maria Nilson, Anders Ehlers Dam, Hans Ulrik Rosengaard, Camilla Schwartz og Jesper Hambert.

Læs Reception #76

Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Eller hvad? Kærlighed er nok litteraturens mest beskrevne emne og samtidig temaet for det nye nummer af Reception.

Reception #76 byder, traditionen tro, på skønlitterære bidrag af aktuelle forfatterstemmer, nemlig Christina Hagen, Hanne Højgaard Viemose og Madame Nielsen. Hagen bidrager med et uddrag af sin seneste udgivelse White Girl 2, mens Viemose og Nielsens tekster for første gang ser dagens lys i dette nummer. Herudover kan du læse et interview med Suzanne Brøgger, der gør os klogere på kærligheden og sin litterære praksis.

Desuden præsenterer vi faglige artikler af Anders Ehlers Dam, som undersøger rejsens erotik i Johannes V. Jensens fortælling ”Louison” (1899); Jesper Hambert, der beskriver længsel og søgen efter kærlighed med afsæt i Geir Gulliksens Historie om et ægteskab (2016); Hardy Bach, i en nyfortolkning af Sophus Claussens digt ”Imperia” (1909); Maria Nilson, der, med udgangspunkt i svenske Simona Ahrnstedts og norske Natalie Normanns forfatterskaber, undersøger en af litteraturens mest udskældte genrer, nemlig romance-litteraturen; Hans Ulrik Rosengaard, i en refleksion over forførelse og flirt; og ikke mindst Camilla Schwartz, der blandt andet ser på, hvordan det kvindelige begær fremstilles i samtidslitteraturen med afsæt i bestseller-trilogien Fifty Shades (2012) og Christina Hagens Boyfrind (2014) og Jungle (2017).

Nummeret udgives med støtte fra Søren Gyldendal Fonden og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

God læselyst!

 

Udgivelsesfejring for Reception #76

KOM OG FÅ GRATIS KÆRLIGHED TIL UDGIVELSESFEJRINGEN FOR RECEPTION #76

Fredag d. 22. september kl. 17.00 indbyder vi til en aften fyldt med LOVE, når vi – traditionen tro – skal fejre udgivelsen af det nyeste nummer af Reception!

Reception #76 hylder nemlig KÆRLIGHEDEN – litteraturens nok mest beskrevne emne. Det samme ønsker vi at gøre denne aften i selskab med jer, hvor vi byder på et glas bobler og oplæsninger fra:

♥ Søren Ulrik Thomsen – har senest udgivet ‘En hårnål klemt inde bag panelet’ (2016) på Gyldendal

♥ Hanne Viemose – har senest udgivet romanen ‘Mado’ (2015) på Basilisk og har desuden bidraget med en endnu upubliceret tekst til Reception #76

♥ Jacob Skyggebjerg – har senest udgivet romanen ‘Jalousi’ (2017) på Forlaget Gladiator

Hele herligheden vil finde sted i Salonen på Københavns Hovedbibliotek, og det vil som altid være muligt at få det nye nummer af Reception med sig hjem ganske gratis.

En stor TAK skal lyde til Statens Kunstfond og Københavns Hovedbibliotek, hvem har været med til at gøre dette arrangement muligt.

ADRESSE
Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade 15
1172 København K

Se mere og tilmeld dig eventet på Facebook

Artikelindkaldelse: KÆRLIGHED

Det kommende nummer #76 af Reception har temaet KÆRLIGHED. Vi inviterer dig derfor til at indsende bidrag, der omhandler kærlighed på kærlig og ukærlig vis.

Det kan være akademiske fremstillinger, skønlitterære bidrag, værklæsninger, essays eller noget helt femte. Det eneste krav er, at det i en eller anden grad berører kærligheden og tager afsæt i nordisk litteratur.

Tilgangene til at forstå kærligheden er mange, og i næste nummer vil vi forsøge at belyse poesiens nok mest beskrevne, ubeskrivelige emne. Er det muligt, at kærlighed blot figurerer som et spekulativt magtredskab, eller er det snarere en tilstand, der giver individet rum til mobilitet og frihed? Indskrænker den fællesskabet, eller krydser den bånd på tværs af grænser?

Vi ønsker fortsat at øge kendskabet til litteratur fra andre nordiske lande. Derfor søger vi også skribenter til at anmelde nyudgivelser, fra Sverige, Norge, Island, Færøerne, Grønland og Finland.

Reception #76 udkommer til sommer 2017. Forslag og udkast til bidrag kan sendes på e-mail til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest den 1. marts 2017.

Vi håber at høre fra dig!

De kærligste hilsner, redaktionen